ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα αναλαμβάνει την πλήρη αδειοδότηση Ηλιοθερμικών Σταθμών με έμφαση στα νησιά Κρήτη και Ρόδο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας.

 

Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 η εγγυημένη τιμή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς Παραγωγής ανέρχεται στα 264,85€/MWh ενώ αν η εγκατάσταση περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης που εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο η εγγυημένη τιμή ανέρχεται στα 284,85€/MWh.

 

Η απαιτούμενη έκταση για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας εκτιμάται στα 20.000m2 ενώ ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης υπολογίζεται στα 6 χρόνια.

 

Η Ελλάδα, με το υψηλό δυναμικό άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής και ανάδειξης των Ηλιοθερμικών Τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.