ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ 40KW - 50KW

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ Α/Γ

small_ag_gen_01.JPGsmall_ag_gen_02.JPGsmall_ag_gen_03.JPGsmall_ag_gen_04.JPGsmall_ag_gen_05.JPGsmall_ag_gen_06.JPGsmall_ag_gen_07.JPGsmall_ag_gen_08.JPGsmall_ag_gen_09.JPGsmall_ag_gen_10.JPGsmall_ag_gen_11.JPGsmall_ag_gen_12.JPGsmall_ag_gen_13.JPGsmall_ag_gen_14.JPGsmall_ag_gen_15.JPGsmall_ag_gen_16.JPGsmall_ag_gen_17.JPGsmall_ag_gen_18.JPGsmall_ag_gen_19.JPGsmall_ag_gen_20.JPG

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 40KW & 50KW

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ , έχει δωθεί παράταση του χρόνου έναρξης των αιτήσεων σύνδεσης των μικρών ανεμογεννητριών, έως τον Ιούνιο του 2014.

 

 

Η εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα αναλαμβάνει την πλήρη αδειοδότηση, και εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών (Α/Γ) έως 50kW. Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας σε εγκαταστάσεις Αιολικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας σε συνδυασμό με την επιλογή μικρών Α/Γ υψηλής ποιότητας και αντοχής αποτελούν την εγγύηση της βέλτιστης απόδοσης και βιωσιμότητας του έργου.

 

image small 4Η εγκατάσταση των μικρότερων ανεμογεννητριών έως 50 kW, είναι εφικτή σε οικόπεδα ή γήπεδα δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να απολαύσει τα οφέλη της Αιολικής ενέργειας με μηχανές κάθετου ή οριζόντιου άξονα. Οι μικρές Α/Γ καθέτου Άξονα έχουν το προτέρημα μικρότερης ακουστικής όχλησης αλλά είναι συγχρόνως χαμηλότερης απόδοσης σε ενέργεια. Οι Α/Γ οριζοντίου άξονα δουλεύουν με σχετικά υψηλότερα επίπεδα θορύβου , θεωρούνται όμως πιο ώριμες μηχανές και αυτό αποδεικνύεται στην υψηλότερη παραγωγικότητα τους. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μεγάλες επενδύσεις σε Αιολικούς Σταθμούς έχουν υλοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με Α/Γ οριζόντιου άξονα . Η ανάπτυξη της Αιολικής ενέργειας μέσω εφαρμογών μικρής κλίμακας, μπορεί να προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη όχι μόνο στην προώθηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή της χώρας μας. Οι μικρές ανεμογεννήτριες , μέχρι και 50 KW, δίνουν στο ευρύτερο κοινό μια πρώτη ευκαιρία και ίσως μοναδική με τα σημερινά δεδομένα , για να αξιοποιήσει τις επενδυτικές του προθέσεις και έχοντας υψηλές αποδόσεις να εισχωρήσει στον τομέα της αιολικής ενέργειας .

 

Η εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα έχει 15ετή εμπειρία στην μελέτη κατασκευή και λειτουργία μεγάλων Αιολικών Σταθμών. Με τις γνώσεις που διαθέτουμε έχουμε αξιολογήσει τους προμηθευτές των μικρών Α/Γ και εμπορευόμαστε μόνο αξιόπιστα προϊόντα

 

Βασικά χαρακτηριστικά μικρών Α/Γ


Τα μέρη μιας μικρής ανεμογεννήτριας μέχρι και 50 KW, συνοψίζονται ενδεικτικά στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Πυλώνας ύψους από 20 m έως και 29 m
- Νασέλα , όπου βρίσκεται το μηχανοστάσιο με την ηλεκτρογεννήτρια
- Πτερά με διάμετρο από 18m έως και 22m

  

curveΚαμπύλη ισχύος


Η καμπύλη ισχύος είναι διαφορετική για κάθε Α/Γ . Έχει υπολογισθεί με βάση τις δυνατότητες και την απόδοση μια συγκεκριμένης Α/Γ και μας δείχνει την συνάρτηση της ετήσιας απόδοσης σε KW σε σχέση με την ένταση του ανέμου και μάλιστα τον ετήσιο μέσο όρο της ταχύτητας του ανέμου . Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε π.χ. να υπολογίσουμε ότι η συγκεκριμένη Α/Γ θα παράγει ……… KW/έτος όταν η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου ανέρχεται σε ……… m/s

 

 

Ενέργειες για την εγκατάσταση μίας μικρής Α/Γ έως 50 kW

 

Οι διαδικασίες , όσον αφορά τις μικρές ανεμογεννήτριες μέχρι 50 KW , έχουν απλοποιηθεί αρκετά πλέον . Η νεότερη νομοθεσία απαλλάσσει τους πολίτες από μια σειρά χρονοβόρων διαδικασιών, όπως η λήψη : Άδειας Παραγωγής από την ΡΑΕ , Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι κυριότερες ενέργειες.


Συνδεσιμότητα με το δίκτυο της ΔΕΗ

 

Στην σελίδα της ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr, στα θέματα του Διαχειριστή μη διασυνδεδεμένων νήσων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τη σχετική ανακοίνωση και να ενημερωθούν για τα σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση σύνδεσης μικρών ανεμογεννητριών έως 50 kW.
Συγκεκριμμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο του παραρτήματος της ΥΑ13310/2007. και να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ΔΕΔΔΗΕ) σε τρία αντίτυπα στην εταιρία μας :
1. Τοπογραφικό σε υπόβαθρο φύλλο χάρτη 1:5000 ΓΥΣ του γηπέδου εγκατάστασης της Α/Γ. Η εταιρία μας μετά από αυτοψία στο χώρο θα εκτιμήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης της Α/Γ και θα προσδιορίσει την ακριβή θέση ανέγερσης.

2. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης.

- Σε περίπτωση ενοικίασης του χώρου , χρειάζεται μισθωτήριο για 20 έτη .
- Σε κάθε τίτλο ( αυτοτελές ακίνητο ) επιτρέπεται να κατατεθεί μια μόνο αίτηση .
- Δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
- Δεν επιτρέπεται στον ίδιο τίτλο η κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του.

 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα πρέπει να έχει διευκρυνησθεί από το πρώτο στάδιο της μελέτης μας, ώστε να αποφευχθούν σημαντικές καθυστερήσεις στη συνέχεια. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους μηχανικούς μας και τον φορέα του έργου, θα συνταχθεί ο πλήρης φάκελος της αίτησης σύνδεσης προς τη ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις του εξοπλισμού, όπως επίσης και τα απαιτούμενα συνοδευτικά σχέδια ( Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στοιχεία σύνδεσης στη Μέση Τάση του σταθμού κτλ)

 

Το αιολικό δυναμικό

 

Το βασικότερο κρητήριο εγκατάστασης μίας ανεμογεννήτριας, είναι φυσικά η κινητήρια δύναμη των πτερυγίων ή η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας όπως συνηθίζεται να αποκαλούμε στην περίπτωσή μας το αιολικό δυναμικό. Οι ανεμογεννήτριες έχουν προδιαγραφές λειτουργίας οι οποίες εξαρτώνται από την ένταση, τη σταθερότητα και την ποιότητα του αιολικού δυναμικού μίας περιοχής. Τα ποσοτικά και ποιότικά χαρακτηριστικά του ανέμου είναι αυτά στα οποία βασίζεται όλη η μελέτη της εγκατάστασης αφού συνδέονται άμεσα με την παραγωγή ισχύος της ανεμογεννήτριας. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα σύνδεσης της ταχύτητας πνοής του ανέμου και της ετήσιας παραγωγής ενέργειας.
Κατηγορία ταχύτητας Ετήσια ταχύτητα ανέμου Ετήσια παραγωγή ενέργειας
Χαμηλή : 4 – 5,5 m/s 5 m/s 110.000 KWh
Μέση : 5,6 – 6,5 m/s 6 m/s 160.000 KWh
Υψηλή : 6,6 – 7,5 m/s 7 m/s 250.000 KWh

 

Η εταιρία μας διαθέτει πολυετή πείρα και στοιχεία αιολικού δυναμικού σε όλη την Ελλάδα, για μία καταρχήν εκτίμηση της κατάστασης σε ένα προτεινόμενο γήπεδο. Βέβαια, η υπεύθυνη και επαγγελματική στάση απέναντι στον ενδιαφερόμενο απαιτεί την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης του αιολικού δυναμικού για 6 έως 12 μήνες, παρόλο που δεν απαιτούνται μετρήσεις αιολικού δυναμικού από τη ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του έργου με το δίκτυο μέσης τάσης . Όμως αυτός είναι ο μόνος και πλέον σίγουρος τρόπος για τον προσδιορίισμό όχι μόνο της πραγματικής μέσης ετήσιας ταχύτητας του ανέμου της περιοχής μας, αλλά και της ποιότητά του , διότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν στρόβιλοι τόσο ισχυροί, που καθιστούν αδύνατη την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας.

 

Ιδιαίτερα στη Κρήτη, οι περιοχές με κατάλληλο αιολικό δυναμικό είναι πολλές και η εταιρία μας προτρέπει καταρχήν τους ενδιαφερόμενους στην καλύτερη μελέτη της περιοχής τους.

 

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση – Χωροταξικά Κρητήρια

 

Σύμφωνα με τη νεότερη νομοθεσία η Περιβαλλοντική Αξιολόγηση θα γίνεται σε ένα στάδιο, σύμφωνα τα απαιτούμενα των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων ( ΠΠΔ ). Είμαστε σε αναμονή των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για τις οποίες θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση , το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2014, οπότε θα ξεκινήσει και η κατάθεση των αιτήσεων σύνδεσης στη ΔΕΔΔΗΕ. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εξασφάλιση των επιμέρους εγκρίσεων των Υπηρεσιών, πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης.
Αν και απλοποιείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, περπαραμένουν ακόμα αναγκαίες και απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου οι θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων , το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το ΓΕΕΘΑ και η Πολεοδομία. Η διαδικασία των γνωμοδοτήσεων μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα με την τεχνική μελέτη της εγκατάστασης προς αποφυγή καθυστερήσεων.

 

Ως προς τα χωροταξικά κριτήρια επισημαίνεται ότι
- Η θέση της έκτασης εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται πλησίον υπάρχοντος δικτύου ΔΕΗ . Μάλιστα σε ευθεία γραμμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 m.
- Όχι απαγορευτικό, αλλά προεινόμενο είναι να βρίσκεται πλησίον υπάρχοντος δρόμου , προκειμένου να περιορισθούν τα έξοδα.


Χρηματοδότηση

 

Μια επένδυση μικρής ανεμογεννήτριας έως 50 KW εξαρτάται από την ακριβή ισχύ της Α/Γ, τα απαιτούμενα έργα υποδομής, από τον κατασκευαστή και την χώρα προέλευσης του εξοπλισμού και μπορεί να κυμανθεί από συνολικά 120.000 € έως 220.000 €.
Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου μπορεί να γίνει σήμερα , μέσω ιδίων κεφαλαίων και μέσω τραπεζικού δανείου . Παρακάτω σας παραθέτουμε μια συνήθη περίπτωση χρηματοδότησης :
- 25% του προϋπολογισμού μέσω ιδίων κεφαλαίων
- 75% του προϋπολογισμού μέσω δανεισμού

Επιπλέον η εν λόγω επένδυση επιδοτείται από τον Αναπτυξιακό Νόμο μέσω φορολογικών απαλλαγών .

 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η απόσβεση του έργου θα έλθει σε 3 έως 5 έτη , πάντα σε συνάρτηση από το αιολικό δυναμικό και από την αξιοπιστία της κατασκευής , διότι έχουμε λάβει ως παραδοχή ότι η μηχανή μας θα έχει μια διαθεσιμότητα στην παραγωγή της τάξης του 95% , δηλαδή το ποσοστό από βλάβες και συντηρήσεις θα ανέρχεται συνολικά σε ετήσια βάση στο 5% .

 

Ήρθε η ώρα να νοιώσουμε ότι ως κάτοικοι αυτού του νησιού συμμετέχουμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από τον άνεμο.

 

διαβάστε εδώ το άρθρο το Μιχάλη Αγριόγιαννου για το πρόγραμμα Μικρές Ανεμογεννήτριες στην Κρήτη.

 

Solar Frontier SF150-S

Solar frontier sf150-s

 

 solar frontier greece

Επίσημος Αντιπρόσωπος
της Solar Frontier
στην Ελλάδα

ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΕΩΣ 50KW

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ 40KW M& 50KW | ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ | 2122224700 | 2810390200

XZERES

northernpdfnorthern prosp pdf

alpha honeywell  hoppercke 
 kyyocera  northern  siemens
 skyfuel  solarfrontier  solarpath
 sunpower  xzereslogo  

Atmospheric CO2

 

Guests Online Info

We have 7 guests and no members online

There is no energy crisis....

.