ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - NET METERING

Ο ενεργειακός συμψηφισμός παραγόμενης με καταναλισκόμενη ενέργεια.


Ο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα στην στέγη του και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που την διοχετεύει στο δίκτυο της ΔΕΗ.


Δεν υπάρχει, όπως μέχρι σήμερα στα ήδη εγκατεστημένα Φ/Β- συστήματα, ταρίφα – τιμή πώλησης της KWh στην ΔΕΗ. Γίνεται απλά συμψηφισμός της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Με κατάλληλες μετρητικές διατάξεις που εγκαθιστά η ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) γίνεται μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας.


Εάν κατά την περίοδο μέτρησης (π.χ. στο 4μηνο) έχει παραχθεί περισσότερη ενέργεια από ότι έχει καταναλωθεί, ο συμψηφισμός δείχνει : 0 , δηλαδή η διαφορά μεταξύ της καταναλισκόμενης και της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας δεν πληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά απλά χαρίζεται στον ΔΕΔΔΗΕ.


Εάν η καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την παραχθείσα τότε ο πελάτης – παραγωγός πληρώνει στον ΔΕΔΔΗΕ την διαφορά με την τρέχουσα τιμή της KWh.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η εταιρεία «Ηλιακό Ρεύμα Φωτοβολταϊκά & Αιολικά Ενεργειακά Συστήματα», δραστηριοποιείται από το 1998 σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρέχοντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε όλο το εύρος των ενεργειακών εφαρμογών που περιλαμβάνουν αδειοδότηση, σχεδιασμό κατασκευή και λειτουργία μεγάλων αιολικών πάρκων και ειδικότερα:


Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αξιολόγηση της θέσεως εγκατάστασης και την σύνταξη και υποβολή της αίτησής σας προς τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΡΑΕ. Κατόπιν αυτών αναλαμβάνουμε την τεχνική, περιβαλλοντική και πολεοδομική μελέτη, τις απαιτούμενες διεκπεραιώσεις και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από τις υπηρεσίες , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.


Σας συμβουλεύουμε σε κάθε βήμα για τις βέλτιστες τεχνολογικές επιλογές της επιχειρηματικής σας επένδυσης.


Αναλαμβάνουμε την πλήρη κατασκευή του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία καθώς και την εν συνεχεία υποστήριξη του έργου μέσω παρακολούθησης της λειτουργίας του, περιοδικών συντηρήσεων και ενδεχομένων επισκευών.


Προετοιμάζουμε εγκαίρως την διασύνδεση του έργου με το Εθνικό Δίκτυο, όποτε απαιτηθεί και πληρούνται οι αντίστοιχες νομοθετικές προϋποθέσεις.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Α' ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Β'

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η Εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα διαθέτοντας εμπειρία δεκαπέντε ετών στο χώρο, εξασφαλίζει την άρτια εικοσαετή λειτουργία όλων των Φ/Β έργων της διασφαλίζοντας την απόδοση τους προς τους πελάτες. Οι εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας επιτυγχάνονται μέσω της σύναψης επίσημων συνεργασιών με εταιρείες παραγωγής Φ/Β πλαισίων με αποδεδειγμένη διεθνή παρουσία πέρα των σαράντα ετών.

 

Η Εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται επίσημα τα προϊόντα των ακόλουθων εταιρειών παραγωγής Φ/Β πλαισίων:


1. Tης Ιαπωνικής SOLAR FRONTIER (έναρξη δραστηριοτήτων έτος 1970 στην Ιαπωνία - Θυγατρική της Ιαπωνικής Shell & Saudi Aramco)
2. Της Ιαπωνικής KYOCERA (έναρξη δραστηριοτήτων έτος 1970 στην Ιαπωνία –σήμερα ο όμιλος έχει 66,000 εργαζόμενους παγκοσμίως)
3. Της Αμερικανικής SUNPOWER (έναρξη δραστηριοτήτων στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. το 1974 – σήμερα ανήκει στο Γαλλικό όμιλο TOTAL)


Οι συνεργαζόμενες εταιρείες θεωρούνται ως από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες εταιρείες κατασκευής Φ/Β πλαισίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατέχοντας ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά με προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας «κερδίζουν» εκλεκτούς πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία σαράντα χρόνια.


Τα κορυφαία Φ/Β προϊόντα τους, διασφαλίζουν την ποιότητα των έργων μας - με την αποδεδειγμένη εμπειρία τους και τις αποδεδειγμένες αποδόσεις σε σειρά ετών. Οι δε εγγυήσεις τους είναι απτές και αποδεκτές από οποιοιδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παγκοσμίως !


Αν η εταιρεία σας δραστηριοποιείτε στην εγκατάσταση ή εμπορία Φ/Β συστημάτων επικοινωνήστε μαζί μας για να προμηθευτείτε τα κορυφαία προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε σε ανταγωνιστικές τιμές. Δημιουργήστε έργα τα οποία θα ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών σας με τις αποδόσεις τους και την αξιοπιστία τους.

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα αναλαμβάνει την πλήρη αδειοδότηση Ηλιοθερμικών Σταθμών με έμφαση στα νησιά Κρήτη και Ρόδο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας.

 

Σύμφωνα με το Ν.3851/2010 η εγγυημένη τιμή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς Παραγωγής ανέρχεται στα 264,85€/MWh ενώ αν η εγκατάσταση περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης που εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο η εγγυημένη τιμή ανέρχεται στα 284,85€/MWh.

 

Η απαιτούμενη έκταση για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας εκτιμάται στα 20.000m2 ενώ ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης υπολογίζεται στα 6 χρόνια.

 

Η Ελλάδα, με το υψηλό δυναμικό άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής και ανάδειξης των Ηλιοθερμικών Τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα ή Αυτόνομο Υβριδικό Σύστημα.


Η εταιρεία Ηλιακό Ρεύμα αναλαμβάνει τη σχεδίαση και τοποθέτηση αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτει την εμπειρία για να τα προσαρμόσει στις ανάγκες μίας οικίας, ενός επαγγελματικού χώρου ακόμα και ενός οικισμού.

 

autonomus homeΑυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα είναι το σύστημα που η παραγωγή του δεν διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ , αλλά ο παραγωγός χρησιμοποιεί την παραγόμενη ενέργεια για τις δίκες του ανάγκες. Κάθε σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης πρέπει να σχεδιάζεται βάσει των απαιτήσεων της κάθε ξεχωριστής εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση για την συγκεκριμένη ανάγκη.

 

Αναλόγως της χρήσης του χώρου (μόνιμη ή εξοχική κατοικία, επαγγελματικό κτίριο, άντληση υδάτων, σκάφη , τροχοσπίτα , ποιμνιοστάσια ) μπορούν να καλύψουν πλήρως τις καταναλώσεις του Επίσης, δεν αποκλείεται και η συλλειτουργία τους με το δίκτυο της ΔΕΗ προς μείωση του κόστους της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

autonomous 2Σε σύγκριση με ένα διασυνδεδεμένο σύστημα η μελέτη ενός αυτόνομου φωλτοβολταϊκού απαιτεί πολύ ποιο πολύπλοκους ενεργειακούς υπολογισμούς και μεγάλη εμπειρία ,διότι διαφορετικά ή θα διαστασιολογιθεί ένα μικρότερο από τις πραγματικές ανάγκες ή ένα μεγαλύτερο. Στην περίπτωση ενός μικρότερου ο πελάτης είναι ικανοποιημένος << χαίρεται κατ΄ αρχάς >> (αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 μήνες ) διότι βρήκε μια φθηνή λύση - προσφορά ,όμως μετά το σύστημα καταρρέει και μόνο μετά από επεμβάσεις μπορεί να ξαναλειτουργήσει ,τελικά όμως θα αποβεί ακριβότερο.

 

Στην περίπτωση ενός μεγαλύτερου συστήματος ,αυτό θα καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη ,όμως θα είναι ακριβότερο. Σε αυτή την περίπτωση καταλήγουν οι περισσότεροι για να είναι σίγουροι στην επένδυση τους.
Τα αυτόνομα συστήματα χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστες λύσεις και συνεισφέρουν στην μείωση του κόστους κατανάλωσης, ενώ στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τότε κρίνονται ως η πιο οικονομική λύση.

 

Πολλαπλά οφέλη απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ενός αυτόνομου συστήματος, όπως η απαλλαγή από τα πρόσθετα βάρη που ακολουθούν τον λογαριασμό της ΔΕΗ, υψηλότερη ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας, αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμων τμημάτων ενός χώρου, όπως ανελκυστήρες ,πόρτες γκαράζ, ιατρικά μηχανήματα, άντληση υδάτων αλλά και η αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Με άλλα λόγια το αυτόνομο σύστημα παίζει και το ρόλο ενός σταθεροποιητή τάσης (UPS)

 

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από:
- Φωτοβολταϊκά πλαίσια
- Ανεμογεννήτρια.
- Συσσωρευτές.
- Inverter – Αντιστροφέα Τάσεως .
- Ρυθμιστή φόρτισης.

Solar Frontier SF150-S

Solar frontier sf150-s

 

 solar frontier greece

Επίσημος Αντιπρόσωπος
της Solar Frontier
στην Ελλάδα

ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΕΩΣ 50KW

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ 40KW M& 50KW | ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ | 2122224700 | 2810390200

XZERES

Atmospheric CO2

 

Guests Online Info

We have 17 guests and no members online

There is no energy crisis....

.