ΑΔΕΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ

 

Η εταιρία μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, από το 2000, στην αδειοδότηση μονάδων ΑΠΕ, συγκεκριμένα σε μικρής και μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών αιολικών, ηλιοθερμικών και υβριδικών μονάδων.

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας μας έχει μεταβληθεί αρκετές φορές το αδειοδοτικό καθεστώς για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Με την ψήφιση του Νόμου 4001/2011, απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία ώστε να ενισχυθεί η διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, βάσει και των κοινοτικών δεσμεύσεων της χώρας. Απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής ενώ εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. περιορισμένης ισχύος, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό χιλιάδες μικρομεσαίες επενδύσεις. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι το πρόγραμμα “ Μικρές ανεμογεννήτριες που περιμένουμε να προκηρυχτεί και για την Κρήτη .

 

Επίσης συγχωνεύονται σε μία ενιαία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), όπου αυτή απαιτείται. Τίθενται αυστηρότερες προθεσμίες στη διοίκηση και τις αδειοδοτούσες αρχές προς αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπορείας των ενδιαφερόμενων.

 

Η τιμολόγηση της παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να μειώθηκε σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 αλλά γίνεται περισσότερο ορθολογική, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

 

Επίσης με την εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής δίνονται περισσότερα κίνητρα για την υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. που δεν θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

 

Επιτρέπεται, βάσει ειδικών διατάξεων για τη μείωση των επιπτώσεων, η εγκατάσταση Α.Π.Ε. στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, δίνοντας προτεραιότητα στους κατ? επάγγελμα αγρότες. Τέλος με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. γίνεται άλλη μία προσπάθεια απεμπλοκής των αδειών από τη μεγάλη γραφειοκρατία στα πρότυπα του λεγόμενου φορέα μιας στάσης ή "one-stop- shop".

 

Οι νομοθετικές διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις της εταιρίας μας στη σωστή ερμηνεία των διατάξεων και στη γρήγορη και ασφαλή αδειοδότηση, οδηγούν σε μία υπεύθυνη και σοβαρή στάση απέναντη στους πελάτες μας. Έχοντας δημιουργήσει το δικό μας πρότυπο δράσης, συμβουλεύουμε πριν την έναρξη οποιαδίποτε αδειοδοτικής διαδικασίας τους ενδιαφερόμενους για όλα τα στάδια και μελέτες που απαιτούνται με τους βέλτιστους δυνατούς χρόνους, ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης.

 

Solar Frontier SF150-S

Solar frontier sf150-s

 

 solar frontier greece

Επίσημος Αντιπρόσωπος
της Solar Frontier
στην Ελλάδα

ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΕΩΣ 50KW

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ 40KW M& 50KW | ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ | 2122224700 | 2810390200

XZERES

Atmospheric CO2

 

Guests Online Info

We have 3 guests and no members online

There is no energy crisis....

.