ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Οι μετρήσεις αιολικού δυναμικού είναι απαραίτητες για τη σωστή αξιολόγηση μίας εγκατάστασης μικρής ή μεγάλης ανεμογεννήτριας, ώστε η μελλοντική λειτουργία του κάθε έργου. να είναι η βέλτιστη δυνατή αλλά και οι αποδόσεις εκ των προτέρων όσον το δυνατόν ποιο προϋπολογισμένες.

 

Η εταιρία μας έχει ήδη μία ολοκληρωμένη εικόνα της γενικότερης κατάστασης του αιολικού δυναμικού της Κρήτης, ώστε να γίνει μία καταρχήν εκτίμησης βιωσιμότητας του υποψήφιου έργου.

Ύστερα από την προκαταρκτική εκτίμηση αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού (συνήθως 10m ύψους), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπο μελέτη αιολικού πάρκου, όπως επίσης την παρακολούθηση του ανεμογράφου μέσω μόντεμ και τη συλλογή ανεμολογικών δεδομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα πιστοποιημένων μετρήσεων ανέμου.


Τα ανεμολογικά δεδομένα επεξεργάζονται και αναλύονται με σκοπό να επιλεγεί ο σωστός τύπος ανεμογεννήτριας και να γίνει η βέλτιστη χωροθέτηση.

 

Στον πελάτη μας παραδίδεται πλήρης έκθεση με την ανάλυση των αποτελεσμάτων εκτίμησης του αιολικού δυναμικού.

 

Solar Frontier SF150-S

Solar frontier sf150-s

 

 solar frontier greece

Επίσημος Αντιπρόσωπος
της Solar Frontier
στην Ελλάδα

ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΕΩΣ 50KW

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ 40KW M& 50KW | ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ | 2122224700 | 2810390200

XZERES

Atmospheric CO2

 

Guests Online Info

We have 12 guests and no members online

There is no energy crisis....

.